hebrewenglish
 
 

זכוכית בידודית

 
 

 

שמה של זכוכית בידודית מרמז על מטרות שיטה זו של זיגוג חלונות ודלתות הזזה.
למעשה מדובר בהרכבה של שני משטחי זכוכית (או יותר) כאשר ביניהם נותר מרווח העשוי להיות מלא אוויר או גז דחוס. הבידוד אותו מיועדת זכוכית בידודית לספק הוא תרמי (בידוד מחום / קור) וגם אקוסטי (בידוד מרעש).

כל זכוכית בידודית תצליח לסייע בהגדלת יעילות חימום / קירור המבנה וכן תספק הגנה מסוימת מפני רעשים מבחוץ אולם ישנן זכוכיות שכאלה שנתוניהן מתאימים יותר ליצירת בידוד תרמי ואחרות שחוזקן דווקא בהשגת בידוד אקוסטי, בהתאם לאופן הייצור.

מבנה זכוכית בידודית
כאמור זכוכית בידודית מורכבת מלוחות (לפחות שניים) של זכוכית המקובעים כך שנותר רווח ביניהם.
הרווח שבין משטחי הזכוכית אטום והוא עשוי להיות מלא באוויר או בגז הלון.
אוויר הוא בעל נתונים טובים למדי בכל הנוגע לבידוד תרמי, הוא יכול (לפחות מעובי מינימלי של 2 ממ') לספק בידוד אקוסטי לא רע. גז הלון הוא דליל יותר מאוויר ולכן הוא מוצלח במיוחד בבידוד אקוסטי (אבל גם זכוכית בידודית בה מצוי גז הלון תניב בידוד תרמי מסוים).

לעיתים, כאשר נותר רווח גדול מספיק בין משטחי הזכוכית, מותקן צלון במרווח זה. חלונות כאלה נחשבים יוקרתיים במיוחד. הזזת הצלון מתבצעת ידנית באמצעות מגנטים או בעזרת מנגנון חשמלי.

מידות עובי אופייניות
תכונותיה המבודדות של זכוכית בידודית מושפעות במידה רבה ממידות עובי לוחות הזכוכית ומעובי המרווח בין הלוחות. עוביים המקובל של לוחות הזכוכית הוא 4ממ', המרווח המקובל ביניהם הוא 6ממ', כך מתקבל עובי כללי של 14ממ'.

במקרים בהם יש מגבלה על עובי הזיגוג ניתן לעשות שימוש בזכוכית בידודית בעלת מידות עובי קטנות יותר מהנ"ל או לוותר על יתרונותיה ולהסתפק בזכוכית מונוליטית (לוח זכוכית בודד) או זכוכית בטחון (המכונה גם
זכוכית טריפלקס ומורכבת מלוחות זכוכית מודבקות יחד כשביניהן יריעה מחומר פלסטי מסוג PVB.
מידת העובי הכללי הסטנדרטית הגדולה ביותר של זכוכית בידודית הוא 36ממ, בזכוכית כזו נותר מרווח של 25ממ', המאפשר התקנת צלון (מתקן הצללה, מעין "וילון") פנימי.

השוואה לסוגי זכוכית אחרים
כפי שתואר לעיל ישנם שלושה סוגי זיגוג עיקריים; הזכוכית המונוליטית, זכוכית בידודית וזכוכית בטחון.
הזכוכית המונוליטית היא הפשוטה מכולן ולכן גם הזולה ביותר, ניתן להשתמש במשטחי זכוכית צבועים כולל כאלה היעילים מאוד בחסימת קרינת שמש מזיקה.
זכוכית הביטחון מיועדת לשמש במקומות בהם חשוב למנוע מצב בו לוח הזכוכית נשבר ורסיסיו מתפזרים. יריעות ה
PVB מקבעות רסיסי לוחות הזכוכית במקומם גם במקרים שהם נשברו. זכוכית בטחון (במיוחד בעוביים הגדולים) היא בעלת תכונות בידוד תרמי ואקוסטי אולם אלה נופלות ללא ספק מן הבידוד של זכוכית בידודית בעובי דומה.

 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר