hebrewenglish
 
 

זכוכית בטיחותית

 
 
הזכוכית הרבודה (טריפלקס) מורכבת משתי זכוכיות כשביניהן פילם דביק (PVB) .
במקרה של שבירת הזכוכית, הרסיסים נשארים דבוקים אל הפילם ואינם מתפזרים ובכך נמנעת פגיעה.
זכוכית טריפלקס מתאימה למקומות שבהם יש חשש לנפילה החוצה, למשל בקומות גבוהות.
 
זכוכית לפני ניפוץ
זכוכית לפני ניפוץ
זכוכית לאחר ניפוץ
        זכוכית לאחר ניפוץ

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר